back to home dude

Get The Toy

Get The Toy

về Get The Toy

bạn được phép thử và cầm nắm vật thể được chỉ định 3 lần trong từng cấp độ! Sử dụng phím khoảng cách để điều khiển cần móc và đạt điểm càng cao càng tốt!