back to home dude

Georganism 2

Georganism 2

Về Georganism 2

Đi qua những cấp độ khác nhau và lợi dụng những khả năng riêng của từng sinh vật. Bơi qua sông, ăn gỗ dọc đường và cứ thế tiếp tục. Cố gắng có được 3 ngôi sao ở từng cấp độ!