back to home dude

Geologem

Geologem

Về Geologem

Bạn sẽ di chuyển viên kim cương theo lối đi. Hãy chắc chắn rằng bạn đi qua mỗi viên gạch và cố gắng kết thúc ở viên gạch màu nâu để có thêm điểm! Hãy cố gắng tiết kiệm sức mạnh để có thể thực hiện những hành động đặc biệt!