back to home dude

Gems Swap 2

Gems Swap 2

về Gems Swap 2

Tạo ra một nhóm bao gồm 3 hay nhiều những viên ngọc cùng màu. Chỉ có cách này bạn mới có thể làm chúng biến mất.