back to home dude

Gem Shop

Gem Shop

về Gem Shop

Sử dụng chuột để di chuyển những viên ngọc lắp đầy các đường nằm ngang! Cố gắng lấy được 3 viên ngọc cùng màu nằm cạnh nhau để ghi điểm và làm hài lòng khách hàng.