back to home dude

Gem Clix

Gem Clix

về Gem Clix

Những viên ngọc này đang rơi nhanh xuống hộp. Tạo một nhóm gồm 3 hay nhiều những viên ngọc cùng loại và đừng để cho chúng bị lấp đầy. Sử dụng những viên ngọc đặc biệt, chúng sẽ giúp bạn sống sót.