back to home dude

Geffenvaniac

Geffenvaniac

Về Geffenvaniac

Dùng những vũ khí của bạn để đánh bại bất kì ai dám cản đường bạn! Thu thập đúng những lá bài để đạt được năng lượng mới và tiêu diệt những kẻ thù nhanh hơn. Bạn có thể chiến đấu đến cùng trong trò chơi này không?