back to home dude

Gấu và Mèo

Gấu và Mèo

Về Gấu và Mèo

Bắn những quả bóng. Sắp xếp bộ 3 hoặc nhiều hơn những quả bóng cùng màu để làm cho chúng biến mất.