back to home dude

Gấu trúc phản lực

Gấu trúc phản lực

về Gấu trúc phản lực

Giúp chú gấu trúc này thoát khỏi cuộc sống nhảm chán và bắt đầu một cuộc sống mới với chiếc động cơ phản lực. Sử dụng động cơ phản lực để đưa gấu trúc đến nơi xa nhất có thể. Bạn có thể mua các mức nâng cấp ở cửa hàng.