back to home dude

Gấu trúc cuộn tròn

Gấu trúc cuộn tròn

Về Gấu trúc cuộn tròn

Nhảy qua những cây tre trong trò chơi Gấu trúc cuộn tròn. Hãy chờ đợi xem mũi tên chỉ vào hướng nào và bạn sẽ nhảy theo hướng đó. Đừng để lỡ lần bắn tiếp theo nhưng cũng đừng đợi quá lâu để nhảy. Màn hình sẽ tiếp tục cuộn lên và bạn không thể để gấu trúc của bạn rơi xuống đáy!