back to home dude

Gấu trong Hành trình Siêu Hành động

Gấu trong Hành trình Siêu Hành động

về Gấu trong Hành trình Siêu Hành động

Ôi không, những con quỷ đang xâm chiếm thế giới! Nhưng bạn là một chú gấu mạnh mẽ sẽ không để điều đó xảy ra! Bạn bắt đầu cuộc chiến và không để chúng tóm được bạn. Bắn những con quỷ, nhưng đừng quên thu thập tiền trên đường đi. Bạn càng chơi giỏi, bạn sẽ càng mở khóa được nhiều thành tích. Bạn sẽ cứu được thế giới chứ?