back to home dude

Gấu không gian

Gấu không gian

Về Gấu không gian

Airbear có nhiều kẻ thù. Giúp anh ta tiêu diệt chúng và túm lấy những viên kẹo nâng cấp.