back to home dude

Gấu Eco

Gấu Eco

Về Gấu Eco

Bắn tất cả các quả bóng có cùng màu với Gấu Eco của bạn! Những tổ hợp có từ 3 quả bóng cùng màu trở lên sẽ biến mất!