back to home dude

Gấu Bắc Cực Rơi

Gấu Bắc Cực Rơi

Về Gấu Bắc Cực Rơi

Gấu Bắc Cực Rơi là một trò chơi phản ứng 3D vui nhộn. Giúp Ngài Gấu Bắc Cực lao xuống ngọn đồi. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ tránh đâm vào những cây thông, và đừng nhảy vào bất kỳ lỗ trống nào. Bạn có thể nhảy được bao xa?