back to home dude

Gateway 2

Gateway 2

về Gateway 2

Khám phá những căn phòng và dùng các đồ vật để mở những cánh cửa và những hành động khác.