back to home dude

Garfield bắt gà

Garfield bắt gà

Về Garfield bắt gà

Giúp Garfield bắt những quả trứng trước khi chúng rơi xuống sàn! Nếu bạn bắt đủ số trứng, bạn sẽ được sang màn chơi kế tiếp. Cố gắng đừng chạm vào những đồ vật khác nếu không bạn sẽ mất mạng!