back to home dude

Garden Shooting

Garden Shooting

về Garden Shooting

Bạn có yêu thích làm vườn không? Giúp người nông dân bảo vệ mảnh đất của ông ấy khỏi những con vật như thỏ và chuột chũi! Dùng những loại vũ khí khác nhau để bắn chúng! Chúc bạn thành công!