back to home dude

Garden Attack

Garden Attack

về Garden Attack

Tiêu hủy tất cả những bong bóng và những con ma bằng cây xương rồng của bạn! Giúp nó lớn lên bằng cách tưới nước cho nó! Khi bạn hết nước, bạn phải chuyển sang thùng khác.