back to home dude

Garbage Garage

Garbage Garage

Về Garbage Garage

Hãy bắt tay vào làm việc tại nhà để xe của bạn và mua những xe ô tô bị hỏng để bán lại những phần không hỏng. Hãy đợi đúng thời điểm cho tới khi giá cao nhất để tăng lợi nhuận của bạn! Hãy mở rộng nhà của xe của bạn với những đồ vật mới, đạt được nhiều hành động mới bằng cách nâng cấp tới cấp độ cao hơn và bán đồ của bạn cho những người bạn!