back to home dude

Gấp rút xây dựng

Gấp rút xây dựng

về Gấp rút xây dựng

Trước tiên hãy xây một nhà máy và sau đó, bạn phải mua những vật liệu cần thiết để tạo nên một thị trấn mới phồn thịnh.