back to home dude

Gấp hình 2

Gấp hình 2

về Gấp hình 2

Hãy hoàn thành hình ảnh bằng cách sắp xếp các hình đúng cách. Bạn phải quan sát kĩ. Nếu bạn không biết làm gì tiếp theo, hãy cứ thử, vì bạn có thể sẽ nhìn ra cách giải quyết.