back to home dude

Gangster Life: The Jail Break

Gangster Life: The Jail Break

về Gangster Life: The Jail Break

Bạn vừa tẩu thoát ra khỏi tù, nhưng những kẻ thù của bạn đang cố gắng giết bạn! Cướp xe, hoàn thành những nhiệm vụ và kiếm thật nhiều tiền! Bạn có đủ các điều kiện để trở thành một tên xã hội đen thật thụ không nào?