back to home dude

Gangnam Ta Ta Ta 3

Gangnam Ta Ta Ta 3

Về Gangnam Ta Ta Ta 3

Dựng một sân khấu trước khi Psy xuất hiện từ không trung để biểu diễn bài hát của anh ấy! Dùng những đồ vật được cho sẵn trong mỗi màn chơi. Oppan Gangnam Style!