back to home dude

Gangnam Ta Ta Ta 2

Gangnam Ta Ta Ta 2

về Gangnam Ta Ta Ta 2

Dựng một sân khấu cho Psy! Dùng chuột để đặt các đồ vật trên sàn và hãy chắn chắn mọi thứ cân đối. Bạn sẽ hoàn thành tất cả các màn chơi chứ?