back to home dude

Gang Blast 2

Gang Blast 2

về Gang Blast 2

bắn rơi những kẻ xấu này ra khỏi bệ bục của chúng càng nhanh càng tốt.