back to home dude

Game House

Game House

về Game House

Bạn là chủ của cửa hàng trò chơi! Hãy phân công công việc cho các nhân viên của mình theo khả năng của họ! Thi thoảng hãy nghỉ giải lao và đi quanh cửa hàng để mua những món đồ mới!