back to home dude

Game Corp

Game Corp

về Game Corp

Hãy cảm nhận thế nào là người quản lý của công ty trò chơi điện tử của chính bạn! Thuê nhân viên mới, cho họ vào những dự án khác và phát hành trò chơi! Các tranh tạp chí sẽ viết gì về sản phẩm của bạn?