back to home dude

Galaxy Siege 3

Galaxy Siege 3

về Galaxy Siege 3

Hãy gây dựng một chiếc phi thuyền và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trên đường di bạn sẽ gặp rất nhiều người hành tinh khác. Bắn họ để bạn có thể trở thành vua của nhân loại. Đừng quên cải tạo chiếc phi thuyền của mình nhé, phi thuyền của bạn càng tốt bao nhiêu thì cơ hội trở thành vua của bạn sẽ càng cao.