back to home dude

Galaxy Life

Galaxy Life

về Galaxy Life

Các Starling này đang sống bình yên trên hành tinh xa xôi của họ cho đến 1 ngày Firebit độc ác được sinh ra! Hắn ta mang những hỗn độn và tàn phá vùng đất của họ. Hãy giúp cho những chú Starling đáng thương này bảo vệ hành tinh thanh bình của họ bằng cách đặt những tháp bảo vệ trên chiến trường. Bạn có thể cứu được hành tinh thoát khỏi sự tàn phá không nào?