back to home dude

Galactic Gems 2

Galactic Gems 2

về Galactic Gems 2

Hãy kết hợp ít nhất 3 viên đá giống nhau. Bạn phải làm tất cả biến mất để lên được cửa tiếp theo.