back to home dude

Galactic Gems

Galactic Gems

về Galactic Gems

Tạo ra những đường thẳng với 3 hay nhiều những viên ngọc giống nhau để ghi càng nhiều điểm càng tốt. Những năng lượng đặc biệt sẽ tình cờ xuất hiện để giúp bạn ghi thêm điểm! Bạn có thể hỏi những dấu hiệu nhận biết khi bạn bí đường.