back to home dude

Gạch Vụn Rắc rối Moscow

Gạch Vụn Rắc rối Moscow

về Gạch Vụn Rắc rối Moscow

Tất cả những gì bạn cần làm trong trò chơi này là phá hủy tất cả mọi thứ! Dùng những công cụ có sẵn và phá hủy tất cả những ngôi nhà quanh bạn, nhưng cẩn thận nguy hiểm - là mùa đông ở Moscow!