back to home dude

Gà Điên

Gà Điên

Về Gà Điên

Chú gà này đang có chút điên rồ. Điên rồ bởi vì chú gà đang trong một cuộc hành trình có những bánh xe nguy hiểm và mũi nhọn ở khắp nơi. Bạn có thể chắc chắn rằng cậu ấy sẽ vượt qua cuộc hành trình này không? Hãy cho chú gà nhảy qua những chướng ngại vật và giữ cậu ấy sống sót lâu nhất có thể.