back to home dude

Funny Cook

Funny Cook

Về Funny Cook

Hãy vào vai đầu bếp và chuẩn bị thật nhanh các món khác nhau! Bạn chuẩn bị được càng nhiều món thì bạn sẽ có nhiều nhiệm vụ hơn!