back to home dude

FunGamePlay Sudoku

FunGamePlay Sudoku

về FunGamePlay Sudoku

Sudoku từng là cơn sốt của năm 2013. Nhưng cơn sốt vẫn còn đây và mọi người vẫn đang chơi nó. Bạn đặt các con số lên ô gạch. Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Đặt các số từ 1 đến 9. Bạn chỉ có thể dùng một số một lần. Vậy nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi đặt.