back to home dude

Frustra Bit

Frustra Bit

về Frustra Bit

Mục tiêu của bạn là tiến đến lá cờ. Đừng đụng vào những bức tường, tập hợp tất cả những món đồ màu xanh và cẩn thận coi chừng kẻ thù. Hãy sử dụng những lời gợi ý một cách khôn ngoan.