back to home dude

Vùng Đất Trái Cây 2

Vùng Đất Trái Cây 2

Về Vùng Đất Trái Cây 2

Hãy nhìn kỹ các loại trái cây trên màn hình, vì chúng sẽ biến mất khi bạn sẵn sàng chơi. Lái chiếc xe của bạn nhanh nhất có thể đến nơi có trái cây và đưa chiếc xe đến vạch đích. Bạn chỉ có một khoảng thời gian nhất định, vậy nên hãy nhanh nhẹn và tránh những chướng ngại vật trên đường đi. Chúc bạn may mắn!