back to home dude

Fruita Crush

Fruita Crush

về Fruita Crush

Bạn có biết một trò chơi nổi tiếng như Candy Crush không? Trò chơi Fruita Crush là trò chơi gần giống như thế. Sự khác nhau duy nhẩt trong trò chơi này là bạn không chơi với những viên kẹo mà hoa quả. Hãy chú ý đạt được số điểm cao nhất ở mỗi cấp độ bằng cách tạo ra nhiều hoa quả đặc biệt nhất có thể.