back to home dude

Fruit Connect 2

Fruit Connect 2

Về Fruit Connect 2

Một trò chơi Mạt Chược với trái cây và hoa. Chọn 2 mảnh giống nhau mà 2 mảnh này không kết nối được với nhau ít nhất một bên