back to home dude

Fruit Blaster

Fruit Blaster

Về Fruit Blaster

Đã đến lúc chứng tỏ bạn là một ninja thực thụ! Hãy cắt nhiều trái cây nhất có thể, nhưng tránh những quả bom. Bạn có thể đoạt được điểm số cao nhất không?