back to home dude

Frontier

Frontier

về Frontier

Bạn sẽ phải du lịch vòng quanh với nhân vật của bạn trong trò chơi khá phức tạp này. Trong suốt chuyến, bạn phải quyết định xem bạn muốn giúp hoặc cướp của những người lạ. Chiến đấu với kẻ thù và dần dần trở nên lớn mạnh hơn!