back to home dude

Frog Day Afternoon

Frog Day Afternoon

về Frog Day Afternoon

Lấy được chiếc chìa khóa và đưa chú ếch đến cửa ra. Cẩn thận, bạn chỉ có thể đi qua mỗi ô vuông một lần.