back to home dude

Frog Dares

Frog Dares

về Frog Dares

vào vai chú ếch và đi qua từng cấp độ. Tránh những chướng ngại vật nguy hiểm và ăn những kẻ thù với chiếc lưỡi dài của bạn. Nhặt tất cả những đồng xu để tiến đến cấp độ cao hơn!