back to home dude

Frizzle Fraz 6

Frizzle Fraz 6

về Frizzle Fraz 6

Frizzle Fraz muốn giúp những người bạn của cậu ấy. Tất cả những người bạn của cậu ấy đang bị kẹt ở dưới nước. Bạn có thể giải cứu họ mà không làm làm họ bị thương? Tất cả những loài vật nguy hiểm tiêu diệt Frizzle Frazzle chỉ với 1 lần tấn công. Vậy nên hãy cẩn thận.