back to home dude

Frizzle Fraz 3

Frizzle Fraz 3

về Frizzle Fraz 3

Bạn sẽ chơi như một trái bóng tím và nhảy về đích! Bạn phải cố gắng lấy được những chiếc chìa khoá trên đường đi và cứu bạn mình để ghi được số điểm cao nhất! Tuy nhiên, bạn phải luôn canh chừng những sinh vật độc ác từ rừng rậm bởi vì bọn chúng đang cố gắng không để bạn về đích!