back to home dude

Frizzle Fraz 2

Frizzle Fraz 2

về Frizzle Fraz 2

Anh chàng Frizzle Fraz đang trở lại. Bạn hãy giúp giải cứu anh chàng này lần nữa nhé. Lần này, bạn lại phải tập hợp các chìa khóa và những mảnh vụng của con tàu không gian để trở về nhà.