back to home dude

Friendly Wormholes

Friendly Wormholes

về Friendly Wormholes

Hãy giúp cho người hành tinh bé nhỏ này rơi vào hố sâu bằng cách lấy ra chiếc bục đúng trong trò chơi này.