back to home dude

Frenzy Hotel 1

Frenzy Hotel 1

về Frenzy Hotel 1

Hãy làm việc tại khách sạn của mình! Bạn hãy tiếp đón khách, phục vụ họ các món ăn và cuối cùng hãy để họ ngâm mình trong hồ bơi!