back to home dude

Freegear Z

Freegear Z

về Freegear Z

Bạn sống ở tương lai! Khung cảnh khác biệt, con người cũng khác biệt và không còn những đường đua! Tất nhiên là bạn không thể sống như vậy! Hãy tạo nên một đường đua và cố gắng hết mình để giành chiến thắng!