back to home dude

Free Rider

Free Rider

về Free Rider

Bạn sẽ điều khiên trò chơi này! Chọn lựa cấp độ của riêng bạn bằng cách vẽ một đường đi bằng chuột và nhặt những ngôi sao! Sau đó nhấn vào phím khoảng cách để lấy xe đạp và đua qua sự sáng tạo của bạn!